Volání v češtině / Aufruf auf Tschechisch

Žádnou budoucnost pro nácky!

Nacisté z celého Německa chtějí 7. června pod heslem “Den německé budoucnosti” pochodovat Drážďany. Dříve severoněmecká nacistická akce má nyní, po jejím úspěšném oslabení skrze silné protesty, dostat v hlavním městě Saska nový impuls. To my nedopustíme! Poté, co dříve největší evropský nacistický pochod v únoru, je již historií, nesmí se v Drážďanech etablovat žádná nová nacistická akce.

Také v červnu platí: Blokovat nacistické pochody – zabránit jim – narušit je. Z naší strany při tom nebude docházet k eskalaci konfliktu. Jsme solidární se všemi, kteří s námi sdílejí cíl zabránit nacistickým pochodům.

Naše nasazení však nekončí bojem proti nacistům a jejich pochodům. Stavíme se proti jakýmkoliv rasistickým a nacionalistickým myšlenkám a jednáním. Za heslem „Den německé budoucnosti“ se skrývá hořká německá minulost. „Německo Němcům“ stojí v přímé tradici ideologie „Krve a půdy“ německého fašismu. Řeči o „odcizení“ vnucují myšlenku o etnicky homogenní společnosti, která je existenčně ohrožena přistěhovalci. Tato ideová konstrukce biologicky určeného společenství a jeho osudu vede – v denní přehlídce nacistických útoků – k násilnému vyloučení a vraždám těch, kteří nezapadají do příslušného rasistického a šovinistického obrazu světa.

Díky tomuto obsahu by nacisté mohli těžit z rasistického naladění majoritní společnosti. Není náhodou, že pravicové slogany zaznamenávají v mnoha evropských zemích během krize velký ohlas. Konzervativní řešení krize odnesou na svých bedrech slabší a rasistická polemika úspěšně odkloní skutečné problémy. Je jedno, zda se jedná o Pevnost Evropa, na jejíž středomořských hranicích tonou před očima pohraničních remorkérů uprchlíci, nebo zda jde o „přistěhovalce chudoby“ či o rasistické nadávky romanopiscům. Rétorika „lodi hojnosti“ zažívá konjunkturu v širším společenském diskursu. Přenesení důsledků krize na chudé jde ruku v ruce s prekarizací širších lidových mas, což vede k jednoduchým řešením, kdy je kopáno do těch dole i kolem sebe.

Sasko hraje při štvanici na osoby hledající azyl hlavní roli: německý mistr v deportaci, přeplněné uprchlické ubytovny a sázka na zkrácené (a tím méně pečlivě ověřené) azylové řízení. To vše vytváří ideální živnou půdu pro rasismus a pravicové násilí. Není tedy divu, když je proti každé nové azylové ubytovně vedena mobilizace – a občanský dav jde ruku v ruce s dobře organizovanými nacisty, se kterými stojí bok po boku.

Kdo se proti těmto poměrům a proti nacistům vzepře, je očerňován, izolován a kriminalizován, jako se stalo v Drážďanech v roce 2011. V Sasku antifašismus „není řešení“ (tajemník vnitra Markus Ulbig, CDU) a angažovaní antirasisti/-ky jsou považováni za těžké kriminální živly. V saské demokracii jsou antifašisté/-ky, kteří se ve společnosti angažují proti pravici, na základě nepodloženého obvinění hojně přivádění k soudu a často s úplně absurdním odůvodněním odsouzeni. Není-li saská justice jednou ve hře, působí přesto represivně, neboť její pověstné a zdlouhavé metody představují skutečný trest. Současně zde nacistický násilník pravidelně vyvázne s nízkým podmíněným trestem. Nenecháme se tím zastrašit! Požadujeme ukončení všech řízení proti antifašistům/-kám.

7. června v ulicích – kde jsme my, není žádný prostor pro nacisty!
Neprojdou! Žádnou budoucnost pro nácky!